Lactivitat associativa genera 17 milions dimpacte econmic a Castell
src="
Les entitats creen 3.800 llocs de treball, una finalitat a la qual destinen vora el 50% del pressupost, i organitzen ms de 5.000 activitats anuals

udio de Francesc Mezquita


La Regidoria de Participaci Ciutadana i la Fundaci Horta Sud han presentat lestudi sobre limpacte associatiu en la ciutat de Castell. El treball dinvestigaci descobreix que els ingressos totals de les associacions de Castell sestimen al voltant dels 17.000.000 deuros Lestudi tamb assenyala que les associacions de Castell generen ms de 3.800 llocs de treball, dels quals el 48% s a temps complet i el 52% a temps parcial.

El regidor de Participaci Ciutadana, Francesc Mezquita ha llanat un missatge de motivaci cap a les entitats Aquestes dades demostren que, vertaderament, sou el cor de Castello, ha assegurat ledil, per a qui la vostra tasca dinamitza barris sencers i collectius que, daltra banda, tindrien difcil rebre ajudes per manca de mitjans o de coneixements. Per aix s una bonssima notcia que el nombre dassociacions inscrites en el registre municipal de la ciutat haja augmentat i volem animar-vos a que aquest nombre continue creixent, ha concls el responsable de Participaci Ciutadana.

Aix doncs, les 169 associacions enquestades destinen a personal un 47% dels seus pressupostos. Aproximadament el 40% daquest cost de personal sn impostos. Per tant, segons linforme, ms del 17% dels ingressos de les associacions torna a les arques pbliques en quotes de la Seguretat Social i IRPF.

Dins dels contractes de treball a temps complet, el 48% sn a dones i el 52% sn a homes, mentre que dins dels contractes de treball a temps parcial, el 47% sn dones i el 53% sn homes. Tanmateix, el 47% de les persones associades sn homes i el 53% sn dones i la distribuci del voluntariat s dun 59% de dones front un 41% dhomes que assumeixen tasques de voluntariat. Tot i aix, els homes estan ms representats en les Juntes Directives: el 53% dhomes front el 47% de dones.

8.000 persones voluntries i ms de 5.000 activitats anuals

Lestudi dimpacte associatiu revela que prop del 8% de les persones associades de Castell assumeix tasques de voluntariat. s a dir, aproximadament 8.000 persones estan dedicant part del seu propi temps per a dinamitzar el seu barri, promovent la cultura local o millorant la qualitat de vida de les persones. Per a Julio Huerta, director i coordinador de la Fundaci Horta Sud: no podem menysprear el gran capital social i la intelligncia collectiva del moviment associatiu. En el mateix sentit, Francesc Mezquita explica que lassociacionisme ha de tornar a recarregar-se per constituir-se amb totes les garanties en el cor i motor de la ciutat.

En lestudi tamb es pot observar que les associacions de Castell organitzen ms de 2.000 activitats puntuals a lany en les quals participen una mitjana de 138 persones per activitat, i quasi 3.500 activitats peridiques a lany en les quals participen una mitjana de 114 persones per activitat. Per aix, Huerta insisteix en qu: Amb les associacions tornarem als carrers dels nostres pobles a celebrar la vida, a recuperar la comunitat, el b com, a construir un mn millor sense oblidar-nos dels grans reptes que tenim com a humanitat.

Dupliquen labast dels fons pblics rebuts

Lestudi mostra que les entitats sautofinancien en un 52% i, per aix, es pot dir que de cada euro que posa lAdministraci Pblica, el moviment associatiu el multiplica per dos. Si en el clcul, comptem el valor de les hores de voluntariat, els fons pblics es multipliquem per tres.

Respecte a les vies de finanament, en primer lloc destaquen els ingressos que reben per subvencions, un 48%. En segon lloc, les quotes de les persones associades representen el 17% del total. Li segueixen els relacionats amb serveis i altres ingressos, que es situen en l11% i el 12% respectivament. A molt poca distncia es troben els rebuts per donatius, amb el 8%. I, per ltim, el 4% dels ingressos restants es reparteixen entre patrocinis i recursos propis.

65.000 persones associades

Amb aquest estudi, la Regidoria de Participaci Ciutadana i a Fundaci Horta Sud busquen visibilitzar i donar valor a lactivitat associativa i fer reflexionar sobre la seua importncia social i econmica en el dia a dia de la ciutat. Castell t 832 associacions inscrites al Registre Municipal dAssociacions en les que hi participen ms de 65.000 persones. En lestudi de limpacte associatiu de la ciutat de Castell han participat 169 associacions, que significa el 20% del total daquestes.

Existeix un ampli ventall de tipus dassociacions entre les que destaquen les educatives, venals, de cooperaci i sensibilitzaci, culturals, dinfncia, adolescncia i joventut, feministes, de persones majors, festives, mediambientals, dassistncia social, i esportives, principalment. Lmbit cultural s en el que se situen la major part de les associacions, seguides de les venals.
Segueix-nos: