Castell facilita formaci en prctiques a estudiants de cicles formatius en Emergncia i Protecci Civil
 

L’SPEIS ha acollit set alumnes dels centres de Jérica i Xest.
 
L'Ajuntament de Castelló, a través del seu Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), ha acollit set alumnes de Jérica i Xest per realitzar la Formació en Centres de Treball. Es tracta de set estudiants dels cicles de grau mitjà i superior en Emergència i Protecció Civil que han pogut conèixer en primera persona el funcionament del cos de bombers castellonenca. Gràcies a aquesta iniciativa celebrada per segon any consecutiu, els estudiants també han descobert les rutines de la resta de serveis d'emergència del municipi.

La Formació en Centres de Treball possibilita que els alumnes adquireixen experiència laboral real amb la tutela de professionals contrastats. En aquesta ocasió, els instructors del servei han estat els bombers Ferran Espases, Saül Gozalbo i Carlos Nicolau. Sota la seua tutela, els set alumes de diferents centres de Xèrica i Xest han pogut fins i tot sortir a les emergències. Una vivència única que exemplifica a la perfecció el que persegueix aquesta iniciativa de l'Ajuntament: preparar els joves per al seu futur laboral. A més d'integrar els estudiants en els torns de treball, les pràctiques no descuiden la formació teòrica, ja que s'han impartit múltiples classes magistrals.

És la primera vegada que participa una alumna, paradigma de la progressiva inclusió de la dona en els serveis de bombers. Tant l'Ajuntament com el SPEIS confien que la seua experiència motive a més joves a estudiar per poder formar part dels serveis de seguretat. Actualment, hi ha dues alumnes matriculades en el mòdul professional d'Emergència i Protecció Civil.

No obstant això, aquest tipus d'iniciatives aspira a incrementar aquest nombre. El mateix passa amb les campanyes divulgatives i educatives orientades a la incorporació de la dona en els diversos SPEIS, en què aquesta alumna ha col·laborat activament. Amb activitats d'aquesta índole, el Pla Departamental del Servei de Bombers de Castelló i el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament ambicionen que s'estenga l'exemple d'aquesta jove de cara a l'any que ve.

El període de pràctiques de tres mesos és un dels principals atractius d'un cicle formatiu que compta amb gran demanda. Per al present curs 2018/2019 hi va haver gairebé 600 sol·licituds d'aspirants a alguna de les 56 places a Xest. Es tracta d'una titulació professional de molt recent implantació, de manera que els centres que l'ofereixen necessiten d'infraestructures, mitjans i suports externs per garantir la correcta formació de l'alumnat. He ací la importància del conveni signat amb l'Ajuntament de Castelló, que ofereix el seu SPEIS per facilitar-ho.


Segueix-nos: