SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Anunci Formalització Adquisició i implantació d'una ferramenta de gestió d'actes en vídeo.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Anunci formalització Servici d'implantació d'una solució programari de gestió d'Hemeroteca.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
ADJUDICACIÓ ARRENDAMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
FORMALITZACIÓ SERVEI D'INTRANET MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Formalització Subministrament de sis jocs múltiples infantils.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Formalització Servici d'implantació d'una solució d'arxiu electrònic.
Anun adj i form servei d'execució subsidiària d'obres per a restablir la legalitat urbanística
FORMALITZACIÒ SOLUCIÓ D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA-SEDE ELECTRÒNICA
Formalització implantació d'una solució software de gestió de la llibreria municipal. 31.C.16
ACTA SOBRE B SERVEIS DE RECOLLIDA, MANT, SIST DE ADOPCIÓN, ELIMINACIÓN DE ANIMALS DE COMPANYIA

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
FORMALITZACIÓ RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA CPD
Formalització Subministrament d'un vehicle de comandament amb destinació al Servici de Protecció Civ

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Formalització del Projecte eficiència enllumenat públic en Av. Rei D. Jaume

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Contractació explotació de bar existent en la I.E. Complex esportiu Chencho.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
anuncí Formalització: obras Pla de millora del Pinar del Grau de Castelló

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Formalització Infraestructura de Veu sobre protocol d'internet (VOIP)

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
FORMALITZACIÓ SERVICI DE DESENROTLLAMENT I POSADA EN MARXA D'UNA APLICACIÓ MÒBIL MUNICIPAL

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Altres Contractes
Bases reguladores Mesó de Temàtica Vinícola, Magdalena 2017.
Bases reguladores Mesó de Temàtica Asturiana, Magdalena 2017.
Bases reguladores Mesó de degustació de Cerveses i Tapes, Magdalena 2017.
Bases reguladores Mercat Artesanal, Magdalena 2017.
Bases reguladores Fira Temàtica Taurina, Magdalena 2017.
Bases reguladores Fira Foodtrucksl, Magdalena 2017.
Bases reguladores Fira de la Cervesa Artesanal, Magdalena 2017.
Bases reguladores Fira de la Cervesa Internacional, Magdalena 2017.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anunci adjudicació i formalització Obres Rehabilitació calçades c/ Bisbe Beltrán, Comt...
Anunci adjudicació i formalització Obres Instal·lació d'enllumenat públic en quadra La Torta
Anunci adjudicació i formalització obres Millora d'accessibilitat en el Pavelló Esportiu Ciutat de
Anunci adjudicació i formalització contracte obres Remodelació de neteges en el CEIP Carles Salvador

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ADJUDICACIÓ IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'INFORMACIÓ DE GOVERNMENT DATA

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Adjudicaciò sala del centre d'atenció d'emergències de l'Àrea de Seguretat

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Acta proposta adjudicació obres Consolidació de la vil·la romana en el camí de Vinamargo
Acta proposta adjudicació Obres Adecuació de les instalacions del Planetari

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI DE FORMALITZACIÓ FRACCIÓ ORGÁNICA
Tallers i activitats de temps lliure de la Regidoria de Joventut

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Acta proposta adjudicació Obres Ampliació del pati del CEIP Enric Soler i Godes
Acta proposta adjudicació obra Repavimentació i millora de calçades en terme municipal
Acta proposta adjudicació obra Instal·lació de neteges públiques a Castelló de la Plana
Acta proposta adjudicació Obres Rehabilitació de la caseta del pou i el colomer del parc Ribalta

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de la Fira infantil i juvenil de Nadal
ANUNCI FORM DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Adjudicació: Actes obra Millora d'accessibilitat en Centre Esportiu Chencho

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI FORMALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ TREBALLS REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Acta Sobres C Obras Rehabilitació arqutectònica del Maset Blau
Actes obra Millora del drenatge en el carrer Pintor Picasso

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTACIÓ DESRAT. DESISECT, DESINFECCIÓ

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Actas obra Implementació d'horts socials municipals en Camí En Riera
Actas sobre C i proposta adjudicació obra 2a Fase del pàrquing d'autocaravanes en el Grau

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Disseny i gestió del Programa d'Oci Alternatiu #rutacatorze35”

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Formalització Ferramenta de suport a la gestió dels servicis socials.
SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS LLEUGERS, MONITORS, LLICÈNCIES PROGRAMARI I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE DESP
Anunci de formalitzaciò SUBMINISTRAMENT VEHICULE AUTOBOMBA PER AL SERVICI DE BOMBERS.
Formalització arrendament d'un vehicle de comandament i coordinació Bombers

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes Privats
Autorització agranes de bar Festa de Nit de cap d'any 2016 CP SSebastián Elcano
Subhasta púlbica convocada per a l'alienació dels vehicles que es troben en el Dipòsit Municipal de

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Contractació de la Implantació de la Gestió Integral del Patrimoni

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anunci Formalització per mitjà procediment negociat
Contractació tramitació urgent procediment negociat

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI FORMALITZACIÓ ESTACIONS DE BOMBAMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
Contractació del servei de gestió de la colecció museogràfica permanent

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anunci adjudicació: Remodelació urbana de l'entorn de Mestria de Castelló de la Plana
Acta proposta adjudicació Obres de restauració de les fachades del Palau Municipal
Anuncí d'adjudicació i Formalització de les obres del Castell Vell
Anunci Formalització: clavegueram c/ S Pascual

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes Privats
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ EN LES ASSEGURANCES PRIVADES DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Formalització: Obres Col·lector camí del Collet i asfaltat del

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Mesa de Contractació Permanent
TAULA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Formalització. Obres de Remodelació del grup Rafalafena dels Tarongers, Fase II
Anunci Formalització: Obres de Clavegueram en camí Roquetes i drenatge d'aigües pluvials

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes Privats
CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT D'UN LOCAL DESTINAT A ALBERGAR L'ASSOCIACIÓ DE MAJORS VEDRUNA

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Servei de bar/cafeteria Sant Agusti i Sant Marc
Contractació del PROGRAMA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT CULTURAL EN L’ÀMBIT EDUCATIU
ANUNCI FORMALITZACIÓ SERVEI DE NETEJA E INSPECCIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
ANUNCI FORMALITZACIÓ SERVEIS POSTALS AMB BASE EN L´ACORD MARC
Projecte Joves per la Interculturalitat i la Convivència: Grups d'Autogestió de Joves
Adjudicació del Servici de manteniment de les aplicacions informàtiques de PAC, Gestió Tribut
ANUNCI FORMALITZACIÓ SERVEI REPARTIMENT I SUBMINISTRAMENT DE TANQUES I SENYALITZACIÓ PORTÁTIL

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes Privats
Patrocini de l’eixida de l’etapa 17ª de la Volta Ciclista Espanya des del municipi de Castelló

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
DECRET DE SUSPENSIÓ DEL INFORME DE VIABILITAT ECON
DECRET DE SUSPENSIÓ DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL ESTUDI ACUSTIC DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Subministrament de paper per a les fotocopiadores i impressoras.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
DECRET PRÓRROGA
Acord Prórroga del Servei de Gestió de les Aules d´Informàtica Municipals.
DECRET DE SUSPENSIÓ
ANUNCI FORMALITZACIÓ SERVICIS DE CONTROL DE LES POBLACIONS DE MOSQUITS
ACTA LECTURA SOBRE B Y PROPOSTA ADJUDICACIÓ
ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DEL SERVEI DE LA CAMPANYA CONTRA EL TOMICUS DESTRUENS
ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ DE RISCOS LABORALS
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEI TEMPORADA DE PLATJA 2016
SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE LA ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
DECRET DE SUSPENSIÓ CONTRACTE PATRIMONI ARQUEOLÓGIC I ETNOLÓGIC

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Aprobació Modificat núm. 1 d'ampliació capacitat d'alleugeriment séquia de la Pl

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Contractació del subministrament de gas en els col·legis i dependències de l'Ajuntament de Castelló

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes Privats
l'arrendament d'un local amb destinació a albergar l'Associació de Majors Vedruna

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Altres Contractes
Bases reguladoras Fira Marinera del Grau de Castellón, Fiestas de Sant Pere.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Contractació del subministrament d'energia elèctrica

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Catering de menjar i berenar per atenció de necessitats i inclusió social a menors i la seua familia
FORMALITZACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE INSPECCIÓ Y MANT DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ CONTRATACIÓN SILLAS FIESTAS MAGDALENAS 2016

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Concessions Administratives
CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA FUNDACIÓ DE DANY CEREBRAL ATENEU PER A OCUPAR PART DE LA PLANTA BAI

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Formalització del contracte de Servei d'Ajuda a Domicili Polivalent.
ANUNCI FORMALITZACIÓ PUNXEGUT ROIG

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Formalització de la Contractació del Suministre de vals de compra per a ajudes d'emergència social