SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Anunci adjudicación lote 2. 32.C.16

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEI TEMPORADA DE PLATJA 2016
Tallers i activitats de temps lliure de la Regidoria de Joventut
FORMALITZACIÓ SERVEI DE CONTROL ANALITIC DE LES MASSES D'AIGUA DE LA MARJALERIA

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Altres Contractes
Bases reguladores Mesó de Temàtica Vinícola, Magdalena 2017.
Bases reguladores Mesó de Temàtica Asturiana, Magdalena 2017.
Bases reguladores Mesó de degustació de Cerveses i Tapes, Magdalena 2017.
Bases reguladores Mercat Artesanal, Magdalena 2017.
Bases reguladores Fira Temàtica Taurina, Magdalena 2017.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI DE FORMALITZACIÓ SERVEI RECOLLIDA MANTENIMENT

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes modificats
aaa

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Modificació del contracte de subministrament de vals de compra
Modificació contracte Teleajuda Domiciliària

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anúncí Formalització negociat sense publicitat adecuació CT plaça Mercadillo

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Altres Contractes
Bases reguladores Fira de la Cervesa Internacional, Magdalena 2017.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Instal·lació, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i la prestació dels serveis complementaris a
Servei de vigilància de Seguretat, Auxiliar d'organització i servei d'admissió amb motiu de la celeb
Allotjament i manutenció per a participants i organització en esdeveniments a celebrar en les Festes

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Altres Contractes
Espectacle cultural denominat Magdalena Vítol corresponent a les Festes de la Magdalena 2017 a celeb
Bases reguladores Fira Foodtrucksl, Magdalena 2017.
Bases reguladores Fira de la Cervesa Artesanal, Magdalena 2017.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Contractació explotació de bar existent en la I.E. Complex esportiu Chencho.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Altres Contractes
Bases reguladores barres zones concerts Magdalena 2017
Bases reguladores tres barras en la zona de mascletà Magdalena 2017
Bases reguladores instal·lació cadires defilades Magdalena 2017

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Anun adj i form servei d'execució subsidiària d'obres per a restablir la legalitat urbanística

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Formalització del Projecte eficiència enllumenat públic en Av. Rei D. Jaume
anuncí Formalització: obras Pla de millora del Pinar del Grau de Castelló

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Formalització Infraestructura de Veu sobre protocol d'internet (VOIP)

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anunci adjudicació i formalització Obres Rehabilitació calçades c/ Bisbe Beltrán, Comt...
Anunci adjudicació i formalització Obres Instal·lació d'enllumenat públic en quadra La Torta
Anunci adjudicació i formalització obres Millora d'accessibilitat en el Pavelló Esportiu Ciutat de
Anunci adjudicació i formalització contracte obres Remodelació de neteges en el CEIP Carles Salvador
Anunci Formalització: Obres Consolidació de la vil·la romana en el camí de Vinamargo
Anuncí Formalització: Obres Adecuació de les instalacions del Planetari

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI DE FORMALITZACIÓ FRACCIÓ ORGÁNICA

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Formalització: Obres Ampliació del pati del CEIP Enric Soler i Godes
Anuncí Formalitzación: Obra Repavimentació i millora de calçades en terme municipal
Anuncí Formalització: Obra Instal·lació de neteges públiques a Castelló de la Plana
Anunci Formalització: Obres Rehabilitació de la caseta del pou i el colomer del parc Ribalta

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de la Fira infantil i juvenil de Nadal
ANUNCI FORM DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Formalització: Obra Millora d'accessibilitat en Centre Esportiu Chencho

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI FORMALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ TREBALLS REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Formalització: Obras Rehabilitació arqutectònica del Maset Blau
Anuncio Formalització: Obra Millora del drenatge en el carrer Pintor Picasso

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTACIÓ DESRAT. DESISECT, DESINFECCIÓ

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncio Formalización: Obra Implementació d'horts socials municipals en Camí En Riera
Anuncí Formalització obra 2a Fase del pàrquing d'autocaravanes en el Grau

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Disseny i gestió del Programa d'Oci Alternatiu #rutacatorze35”

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes Privats
Autorització agranes de bar Festa de Nit de cap d'any 2016 CP SSebastián Elcano
Subhasta púlbica convocada per a l'alienació dels vehicles que es troben en el Dipòsit Municipal de

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Contractació de la Implantació de la Gestió Integral del Patrimoni

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anunci Formalització per mitjà procediment negociat
Contractació tramitació urgent procediment negociat

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
ANUNCI FORMALITZACIÓ ESTACIONS DE BOMBAMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
Contractació del servei de gestió de la colecció museogràfica permanent

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anunci Formalització: Remodelació urbana de l'entorn de Mestria de Castelló de la Plana
Acta proposta adjudicació Obres de restauració de les fachades del Palau Municipal
Anuncí d'adjudicació i Formalització de les obres del Castell Vell
Anunci Formalització: clavegueram c/ S Pascual

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes Privats
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ EN LES ASSEGURANCES PRIVADES DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Formalització: Obres Col·lector camí del Collet i asfaltat del

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Mesa de Contractació Permanent
TAULA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes d'Obres
Anuncí Formalització. Obres de Remodelació del grup Rafalafena dels Tarongers, Fase II
Anunci Formalització: Obres de Clavegueram en camí Roquetes i drenatge d'aigües pluvials

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes Privats
CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT D'UN LOCAL DESTINAT A ALBERGAR L'ASSOCIACIÓ DE MAJORS VEDRUNA

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
Servei de bar/cafeteria Sant Agusti i Sant Marc
Contractació del PROGRAMA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT CULTURAL EN L’ÀMBIT EDUCATIU
ANUNCI FORMALITZACIÓ SERVEI DE NETEJA E INSPECCIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
ANUNCI FORMALITZACIÓ SERVEIS POSTALS AMB BASE EN L´ACORD MARC
Projecte Joves per la Interculturalitat i la Convivència: Grups d'Autogestió de Joves
ANUNCI FORMALITZACIÓ SERVEI REPARTIMENT I SUBMINISTRAMENT DE TANQUES I SENYALITZACIÓ PORTÁTIL

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes Privats
Patrocini de l’eixida de l’etapa 17ª de la Volta Ciclista Espanya des del municipi de Castelló

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
DECRET DE SUSPENSIÓ DEL INFORME DE VIABILITAT ECON
DECRET DE SUSPENSIÓ DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL ESTUDI ACUSTIC DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Subministrament
Subministrament de paper per a les fotocopiadores i impressoras.

SECCIÓ: Perfil de Contractant > Contractes de Serveis
DECRET PRÓRROGA
Acord Prórroga del Servei de Gestió de les Aules d´Informàtica Municipals.
DECRET DE SUSPENSIÓ
ANUNCI FORMALITZACIÓ SERVICIS DE CONTROL DE LES POBLACIONS DE MOSQUITS
ACTA LECTURA SOBRE B Y PROPOSTA ADJUDICACIÓ
ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DEL SERVEI DE LA CAMPANYA CONTRA EL TOMICUS DESTRUENS
ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ DE RISCOS LABORALS
SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE LA ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
DECRET DE SUSPENSIÓ CONTRACTE PATRIMONI ARQUEOLÓGIC I ETNOLÓGIC