SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
AGRUPACIONS PROFESSIONALS D'ORDENANA, CELADOR/A DE G. ESCOLAR I INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa
Taller d'Ocupaci Ciutat de la Solidaritat X
Tcnic/a Superior en Integraci Social. Borsa de Treball
Jornals de Vila 2019. Contractaci temporal de persones desocupades. Borsa de Treball.
OFICIAL/A DE PREVENCIO, EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENT. Provisi en propietat per concurs oposici
TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, Torn Lliure.
AGENT POLICIA LOCAL. Concurs oposici (processos de consolidaci i estabilitzaci ocupaci temporal)
AGENT POLICIA LOCAL. Oposici per torn lliure, i concurs per torn de mobilitat
INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat.
MEDIADOR/A INTERCULTURAL. Borsa de Treball.
AUXILIAR D'INFORMACI TURSTICA. Borsa de Treball.
TREBALLADOR/A SOCIAL. Borsa de Treball temporal, mitjanant concurs
AUXILIAR DE BIBLIOTEQUES. Borsa de Treball.
TCNIC/A DE MOBILITAT I SEGURETAT VIAL. Provisi en propietat mitjanant Oposici, Torn Lliure.
TCNIC/A ARXIVER/A. Borsa de Treball Temporal.

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Organigrama
Organigrama Municipal

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
DIRECTOR/A MUCC. Borsa Treball
AGENT DE MOBILITAT URBANA. Provisi en propietat per concurs-oposici, torn lliure
EDUCADOR/A SOCIAL I EDUCADOR/A SOCIAL DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCI A FAMLIA I INFNCIA
T'AVALEM CASTELL ENCLAU JOVE II

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Massa Salarial Personal Laboral
Recursos Humans: Massa Salarial Personal Laboral

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN COL.LABORACI AMB CORPORACIONS LOCALS (EMCORP I EMCORD 2018)
DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MSICA. Provisi en propietat per torn lilure, mitjanant Concurs-Oposici
TCNIC/A DE COMUNICACI I FONS EUROPEUS. Borsa de Treball
TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Borsa de Treball.
ATURATS I ATURADES DES DEL RGIM AGRARI
ARQUITECTE/A TCNIC/A. Borsa de Treball.
GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. Provisi per lliure designaci.
CONTRACTACI DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL
SELECCI PERSONES ATURADES EN EL PLA DE FOMENT D'OCUPACI DE LA DIPUTACI PROVINCIAL DE CASTELL.
CONSTITUCI BORSA DE TREBALL DE TCNIC MITJ ESPECIALISTA EN SISTEMES
CONTRACTACI DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL
CONSTITUCI BORSA DE TREBALL DE TCNIC MITJ ESPECIALISTA EN APLICACIONS

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Ofertes d'Ocupaci Pblica
Oferta d'Ocupaci Pblica

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
CAP DE SECCI D'INNOVACI I DESENVOLUPAMENT TECNOLGIC. Provisi mitjanant concurs.
T'AVALEM CASTELL ENCLAU JOVE II
DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MSICA. Provisi en Comissi de Serveis.