PLANETARI DE CASTELLÓ
PLANETARI DE CASTELLÓ

ÚLTIMES 24 HORES.
Observacions en Grau de Castelló, Castellón fins a les 04:16:10 hores del dia 17/02/2020
Últimes 24h en front als Termens Mitjans Anuals.
Màx. - Mín.
Màx. Temperatura
Mín. Temperatura
Mín. Sens. Térmica
Màx. Humitat
Mín. Humitat
Màx. Pto. Rosada
Mín. Pto. Rosada
Val. Diaris
12.4 C
11.9 C
11.9 C
90 %
89 %
10.8 C
10.2 C
Val. Anuals
22.1 C
2.4 C
0.1 C
94 %
39 %
14.6 C
0.3 C
Màx. - Mín.
Màx. Veloc. Vent
Màx. Presió
Mín. Presió
Plutja Total (inici 1/Oct)
Màx. Cabal Plutja
Màx. Radiació Solar
Màx. Índex UV
Val. Diaris
16  km/h
1024.4  mb
1023.6  mb
0.00 mm
0.0 mm/h
0 Watt
0.0
Val. Anuals
80  km/h
1032.4  mb
1012.7  mb
316.4 mm
174.6 mm/h
671 Watt
3.2
Gráf. Temp-P.Rosada 24h

Gráf. Presió 24hr

Gráf. Veloc. Vent 24h

Gráf. Direc. Vent 24h

Gráf. Rad. Solar 24h

Gráf. Evapotranspiració 24h

Gráf. S.Térmica/Index Calor 24h

Gráf. Humitat 24h

Gráf. Vent Màx. 24h

Gráf. Cabal Plutja 24h

Gráf. UV 24h

Gráf. Temp Interior 24h