Cita Prèvia Ajuntament de Castelló de la Plana

Els següents apartats redirigeixen a una pàgina web segura (https).

La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com a insegura ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada", i En Google Chrome li advertirà que "El certificat de seguretat del lloc no és de confiança").

Sol·licitud de Cita

Sol·licite cita prèvia per a Informació General, Registre, Empadronament, Signatura Digital o per a Plusvàlues (I.I.V.T.N.U)

Sol·licitar Cita Prèvia

Consulta de Cita

Consulte les dades d'una cita. Necessitarà el Codi que se li va indicar en sol·licitar la cita.

Consultar Cita Prèvia

Anul·lació de Cita

Si vol canviar un cita haurà d'eliminar l'anterior o esperar al fet que haja passat el dia per al qual va sol·licitar la cita inicial

Anular Cita Previa