escudo de ayuntamiento de castellón ayuntamiento de castellón solicitud de precios publicos actividades asc
 SELECCIONE EL CONCEPTE QUE PROCEDISCA


solicitud de tasas por derechos de examen CONSTRUCCIÓ, EDIFICACIÓ I INSTAL·LACIÓ I ÚS DEL SÒL

Es generen tres models i la informació dels casos en què s'ha d'imprimir i presentar cadascun.
Els tres models són les autoliquidacions de:
  • IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
  • TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS
  • TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER MITJANS AUXILIARS (BASTIDA, PLATAFORMA, CONTENIDOR, TANQUES, RASES)
  

solicitud de tasas por derechos de examen INFORMACIÓ URBANÍSTICA / COMPATIBILITAT D'HABITATGE TURÍSTIC
  

solicitud de tasas por derechos de examen TAXA PARCEL·LACIÓ O CERTIFICAT D'INNECESSARIETAT
  

solicitud de tasas por derechos de examen TAXA PER A L'OCUPACIÓ D'EDIFICIS (PRIMERA I SEGONA OCUPACIÓ)
  

solicitud de tasas por derechos de examen TAXA PER A l'OCUPACIÓ D'EDIFICIS: PRIMERA OCUPACIÓ DE DIVERSOS HABITATGES / LOCALS
  


Ajuntament de Castelló - Plaça Major, 1. 12001 Castelló
Telèfon: 010 / 964 226 010 - email: web@castello.es