Estat de la queixa o suggeriment respecte a l'Accés a Informació Pública (Llei 19/2013 de Transparència).

És obligatori que emplene tots els camps.

1. Identificació

Ha d'indicar el NIF o NIE que figura en la sol·licitud, incloent la lletra o lletres

2. Número de Justificant:

El Número de Justificant que se li va indicar en fer la sol·licitud.

3. Verificació de Seguretat:

Per a evitar l'accés a robots web (programes utilitzats per a atacar sistemes informàtics)