Queixes i Suggeriments en relació amb l'Accés a la Informació Pública. Ajuntament de Castelló de la Plana

Queixes i suggeriments en relació amb l'accés a la informació pública (Llei 19/2013 de Transparència).

  Dades de la persona sol·licitant:

Aquesta dada s'utilitza únicament amb finalitats estadístiques.

  Representada per (en el seu cas):

Aquesta dada s'utilitza únicament amb finalitats estadístiques.

  Dades de contacte per a notificacions:

  Dades de comunicació:

Rebrà còpia del document generat en l'adreça de correu electrònic que indique.

  Dades de la queixes o suggeriments:

El Número de Justificant que se li va indicar en fer la sol·licitud d'accés a la informació pública.