Queixes i Suggeriments en relació amb l'Accés a la Informació Pública. Ajuntament de Castelló de la Plana

Queixes i suggeriments en relació amb l'accés a la informació pública (Llei 19/2013 de Transparència).

  Dades de la persona sol·licitant:

Aquesta dada s'utilitza únicament amb finalitats estadístiques.

  Representada per (en el seu cas):

Aquesta dada s'utilitza únicament amb finalitats estadístiques.

  Dades de contacte per a notificacions:

  Dades de comunicació:

Rebrà còpia del document generat en l'adreça de correu electrònic que indique.

  Dades de la queixes o suggeriments:

El Número de Justificant que se li va indicar en fer la sol·licitud d'accés a la informació pública.

  Protecció de Dades de Caràcter Personal:

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, AUTORITZE: rebre, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, MMS, mitjans electrònics equivalents, fax o telefonades automàtiques, serveis que puguen ser del meu interés.

Informació bàsica sobre protecció de Dades
Responsable Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana
Finalitat Disposar de les dades necessàries per a realitzar els tràmits sol·licitats
Legitimació Compliment d'una obligació legal.
Missió en interés públic o exercici de poders públics.
Interés legítim de l'/la interessat/ada.
Consentiment de l'/la interessat/ada.
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que es detallen en la informació addicional
Informació addicional Pot trobar la informació addicional detallada sobre Protecció de dades en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana en el tràmit electrònic.