Contractes menors.

Llei de Transparència - Contractació pública - Ajuntament de Castelló de la Plana

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - 2015 (format PDF | format ODS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2016 (format PDF | format XLS)..

Relación de Contratos Menores adjudicados mediante decreto - Julio 2016 (formato PDF | formato XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2016 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juliol 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2017 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juliol 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2018 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juliol 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2019 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2020 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2020 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2020 (format PDF | format XLS).

Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2020 (format PDF | format XLS).