Les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

Llei de Transparència - Subvencions i ajudes atorgades - Ajuntament de Castelló de la Plana