Les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats.

Llei de Transparència - Retribucions - Ajuntament de Castelló de la Plana