Organigrama actualitzat que identifique als responsables dels diferents òrgans.

Llei de Transparència - Estructura Organitzativa - Ajuntament de Castelló de la Plana