Agendes de Regidores i Regidors. Ajuntament de Castelló de la Plana

Equip de govern.

David Donate Castiblanque

Primer Tinent d'Alcaldia i Regidor Delegat

Ignasi Garcia Felip

Segon Tinent d'Alcaldia, Regidor Delegat, portaveu del grup municipal Compromís, i portaveu adjunt del govern municipal

Fernando Navarro Cueva

Tercer Tinent d'Alcaldia, Regidor Delegat, i portaveu del grup municipal Podem - Esquerra Unida

Pilar Escuder Mollón

Quarta Tinenta d'Alcaldia, Regidora Delegada

Verònica Ruiz Escrig

Cinquena Tinenta d'Alcaldia, Regidora Delegada, portaveu adjunta del grup municipal Compromís

Rafael Simó Sancho

Sisè Tinent d'Alcaldia, Regidor Delegat, i portaveu del govern municipal

José Luís López Ibáñez

Setè Tinent d'Alcaldia, Regidor Delegat, i portaveu adjunt del grup municipal Socialista

Mª Carmen Ribera Soriano

Vuitena Tinenta d'Alcaldia i Regidora Delegada

Omar Braina Bou

Novè Tinent d'Alcaldia, Regidor Delegat, i portaveu del grup municipal Socialista

Patricia Puerta Barberá

Regidora Delegada

Isabel Granero Moya

Regidora Delegada

Jorge Ribes Vicente

Regidor Delegat

Francesc Mezquita Patuel

Regidor Delegat

María Jesús Garrido Moya

Regidora Delegada, portaveu adjunta del grup municipal Podem - Esquerra Unida

Partit Popular

Begoña Carrasco García

Regidora Delegada, portaveu del grup municipal Popular

Sergio Toledo Llorens

Regidor Delegat, portaveu adjunt del grup municipal Popular

Susana Fabregat Carrasquer

Regidora Delegada

Juan Carlos Redondo Gamero

Regidor Delegat

María España Novoa

Regidora Delegada

Vicente Guillamón Terrado

Regidor Delegat

Ciudadanos Castellón (C's)

Alejandro Marín-Buck Gomez

Regidor Delegat, i portaveu del grup municipal Ciudadanos-Castellón (C's)

Paula Archelós Alvaro

Regidora Delegada

Vicente Manuel Vidal Safont

Regidor Delegat, portaveu adjunt del grup municipal Ciudadanos-Castellón (C's)

Esteban Ventura Martí

Regidor Delegat

Vox

Luciano Ferrer Pons

Regidor Delegat, portaveu del grup municipal Vox