Agent de Policia Local 14/2022 torn lliure

 

Número de convocatòria: 14/2022

Torn lliure

Subgrup: C1

Nombre de places: 10

Oferta d'ocupació pública: 2021

Publicació de les bases:

- BOP: núm. 85, de 16 de juliol de 2022

- DOGV: núm. 9400, de 8 d'agost de 2022 (en extracte)

Publicació de la convocatòria: BOE núm. 201, de 22 d'agost

Termini de presentació d'instàncies: del 23 d'agost al 19 de setembre de 2022

Import a pagar: 33 €

 

>> Sol·licitud d'admissió a les proves selectives

​​​​​​​>> Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data d'inici del procés selectiu

>> Anunci de les instruccions per a les persones opositores de la prova de mesurament d'alçada

>> Anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura en propietat, per torn lliure i mobilitat, de places d'agent de Policia Local

>> Anunci del resultat del mesurament, aportació de certificat mèdic i convocatòria per a la realització de les proves físiques

           - Annex del resultat

           - Anunci de la resolució de sol·licituds de convalidació

>> Anunci de les normes d'execució de les proves físiques

>> Anunci de la suspensió de realitzar la prova d'aptitud física i nova convocatòria

>> Anunci de la resolució de sol·licituds de convalidació de proves físiques

>> Anunci del resultat del mesurament i aportació de certificat

      - Annex I: resultat de les persones presentades al mesurament

      - Annex II: persones no presentades

>> Anunci dels resultats de les proves físiques i resolució de sol·licituds

      - Annex I: resultat de les persones presentades a resistència 1000 i pilota medicinal

      - Annex II: persones no presentades

>> Anunci dels resultats de les proves físiques 30/12/2022

      - Annex I: resultat 60 metres i natació

​​​​​​​>> Anunci del contracte menor per a la realització de la prova psicotècnica del torn lliure i mobilitat

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de la prova psicotècnica del torn lliure i de mobilitat, i assessors externs

>> Anunci dels resultats provisionals de la prova psicotècnica

>> Anunci de la convocatòria per a l'obertura de la prova psicotècnica i resolució de sol·licituds de convalidació

>> Anunci del canvi de data de la convocatòria per a l'obertura de sobres de la prova psicotècnica

​​​​​​​>> Anunci del resultat provisional de la prova psicotècnica i convocatòria de revisió

>> Anunci del resultat definitiu de la prova psicotècnica

>> Anunci de la convocatòria del tercer exercici

>> Anunci de les instruccions del tercer exercici per als opositors/es

>> Anunci de la publicació de l'examen i de la plantilla de respostes i desestimació de la sol·licitud de canvi de data

             - Annex I: examen

            ​​​​​​​ - Annex II: plantilla de respostes del tercer exercici de tipus test

​​​​​​​>> Anunci del resultat del tercer exercici (test)

>> Anunci de la resolució d'al·legacions del tercer exercici (test)

>> Anunci del resultat identificatiu de la tercera prova, convocatòria de revisió i convocatòria de la quarta prova

>> Anunci de la publicació de l'examen de tipus test i de la plantilla de respostes

     - Annex I: examen de tipus test

     - Annex II: plantilla de respostes del test

>> Anunci de la resolució de reclamacions a les qualificacions de la tercera prova (test) i qualificacions definitives

>> Anunci del resultat anonimitzat pràctic

>> Anunci del resultat del cas pràctic, torn lliure

>> Annex I. Cas pràctic OPOS PL 23

>> Annex II. Matriu de correcció del cas pràctic OPOS PL 23​​​​​​

>> Anunci de la resolució de les al·legacions de la baremació de mèrits, puntuació definitiva i proposta de nomenament

>> Anunci de la resolució de la revisió del cas pràctic

>> Anunci dels resultats anonimizats de la prova de valencià

>> Resultat de la cinquena prova per torn lliure de coneixements de valencià

>> Anunci d'aportació de la documentació per a reconeixement mèdic

 

>> Anunci del resultat mèdic per torn lliure

 

>> Anunci resultat procès selectiu torn lliure, proposta nomenament i borsa de treball

 

 

 

​​​​​​​