Com ens beneficiem?

​​​​​​​Promou canvis en les actituds i conductes de totes les persones del nostre entorn per tal de construir un entorn amic en què jugar, experimentar i aprendre. Ens permet estalviar recursos materials del nostre planeta en la nostra actuació diària, a més de reduir, reutilitzar i reciclar, en la mesura que siga possible, les energies que possibiliten el desplaçament per la ciutat i el barri.

Millora la mobilitat a la nostra ciutat de Castelló, creant itineraris d'accés al centre escolar, segurs i de qualitat, augmentant el nombre d'alumnat que va a peu al col·legi.

Redueix el trànsit en les proximitats al centre escolar durant les hores d'entrada i eixida d'alumnat, de manera que es millora la qualitat del medi ambient (redueix la contaminació atmosfèrica i acústica).

Millora l'autonomia del nostre alumnat i la seua sociabilitat compartint cada dia el Camí Escolar entre les mateixes persones usuàries.