Com funciona?

El Camí Escolar presenta una infraestructura adaptada al seu entorn, amb senyals propis de l'itinerari, punts de trobada, avisos per als conductors i les conductores, etc. El protagonista, l'alumnat, s'identifica amb materials fluorescents i compten amb la supervisió de persones adultes durant tot l'itinerari. A més, hi ha una xarxa de comerços col·laboradors ubicats en les rutes del camí als diferents col·legis de la ciutat. Aquests comerços s'identifiquen per mitjà d'un adhesiu als aparadors i prestaran ajuda a l'alumnat i membres del Camí Escolar.