Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental

El Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental de Castelló de la Plana és l'òrgan de caràcter consultiu, d'assessorament i de participació en matèria agrària, mediambiental i de promoció del desenvolupament sostenible.

Any 2022

Any 2021

Any 2020