Responsive Image

III. INFORMES PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE TREBALL D'HISENDA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

PRESSUPOST DE 2023

  • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2023, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 10 de desembre de 2019 i designats els seus membres per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 21 de juny de 2021. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària de 21 de juliol de 2022.​​​​​​​

PRESSUPOST DE 2022:

  • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2022, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 10 de desembre de 2019 i designats els seus membres per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 21 de juny de 2021. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària de 25 de novembre de 2021.

PRESSUPOST DE 2019:

  • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2019, constituïda en funcions i ratificada la seua creació per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 18 de juliol de 2018. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 18 de juliol de 2018.

PRESSUPOST DE 2018:

  • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2018, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 5 d'abril de 2017. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 19 de juliol de 2017.

PRESSUPOST DE 2017:

  • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2017, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 27 de gener de 2016. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 20 de juliol de 2016.