Responsive Image

II.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE TREBALL ENCARREGADA DE PROPOSAR ELS CRITERIS O RECOMANACIONS PER A L'EL·LABORACIÓ DEL PRESSUPOST.

PRESSUPOST 2015:

  • Informe-proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboració del Pressupost 2014, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 24 d'abril de 2014. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 18 de setembre de 2014.

PRESSUPOST 2014:

  • Informe-proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboració del Pressupost 2014, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 25 d'abril de 2013. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 19 de setembre de 2013.

PRESSUPOST DE 2013:

  • Informe-Proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2013, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 26 d'abril de 2012. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària d'11 de setembre de 2012.

PRESSUPOST DE 2012:

  • Informe-Proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboració del Pressupost Municipal de 2012, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 28 d'abril de 2011. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 6 d'octubre de 2011 .