Responsive Image

IV.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE TREBALL ENCARREGADA D'INFORMAR EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA CIUTAT, GRANS PROJECTES URBANS I DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL, CULTURAL, ECONÒMIC I AMBIENTAL DE LA CIUTAT I DEL PLA GENERAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA

ANY 2012:

  • Informe-proposta de la Comissió de Treball encarregada d'informar en matèria de planificació estratègica de la ciutat, grans projectes urbans i de desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental de la ciutat i del Pla General de Castelló, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 28 d'abril de 2011 i modificada la seua composició per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 26 d'abril de 2012. Aprovat pel Ple del Consell Social de la Ciutat en la seua sessió extraordinària duta a terme el dia 26 de juliol de 2012.