Responsive Image

VIII.- ALTRES INFORMES.

  • ANY 2018: Informe de la Regidoria d'Hisenda, sobre avaluació de les recomanacions de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic en el contingut del Pressupost General de l'any 2018. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple del Consell Social duta a terme el dia 18 de juliol de 2018.
  • ANY 2017: Informe de la Regidoria d'Hisenda, sobre avaluació de les recomanacions de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic en el contingut del Pressupost General de l'any 2017. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple del Consell Social duta a terme el dia 19 de juliol de 2017.
  • ANY 2015: Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupòstaria de la liquidació del Pressupost de l'any 2014 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2015. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple del Consell Social duta a terme el dia 30 d'abril de 2015.
  • ANY 2014: Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupòstaria de la liquidació del Pressupost de l'any 2013 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2014. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple del Consell Social duta a terme el dia 24 d'abril de 2014.
  • ANY 2013: Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupostària de la liquidació del Pressupost de l'any 2012 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2013. Dació de compte en la sessió ordinària del Plen del Consell Social duta a terme el dia 25 d'abril de 2013.