Responsive Image

V.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE TREBALL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA

ANY 2014:

  • Informe-proposta de la Comissió de Treball d'Ordenació Urbanística i Territorial del Municipi de Castelló de la Plana, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 19 de setembre de 2013. Aprovat pel Ple del Consell Social de la Ciutat en sesió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2014.