Pla Integral Mobilitat Urbana Sostenible

L'Ajuntament de Castelló va signar en 2007 un conveni amb l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN) per a la redacció d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

El principal objectiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és actuar sobre la mobilitat urbana per a aconseguir canvis importants en el repartiment modal, amb una major participació dels mitjans més eficients de transport en detriment de la utilització de l'ús del vehicle privat amb baixa ocupació, i fomentar l'ús de maneres no consumidors d'energia fòssil, com la marxa a peu i la bicicleta.

Pla de Mobilidad Urbana Sostenible: