Oferta per a l'ocupació d'espais en la via pública per a l'exercici de venda no sedentària i el desenvolupament d'activitats econòmiques mitjançant instal·lacions desmuntables durant les Festes de la Magdalena 2024 (del 2 al 10 de març)