Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema d'abastiment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM)

Aprovació inicial: Acord del Ple de 30 de novembre de 2023

Publicació: BOP de Castelló, número 150, de 7 de desembre de 2023

Termini per a reclamacions i suggeriments: 30 dies hàbils

Text del Reglament aprovat inicialment​​​​​​​