Preus Públics per Venda de llibres, publicacions i registres sonors editats per l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana