Publicacions

>> Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.

Aprovació: Ajuntament Ple de 17 de juny de 2021.

Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 136, de 13 de novembre de 2021.