Registre Municipal d'Associacions Veïnals

El registre municipal d'associacions veïnals (RMAV) permet a l'Ajuntament conèixer la realitat associativa a la ciutat i mantenir canals de comunicació amb les associacions.

Totes aquelles entitats que vulguen incorporar-se a l'anomenat registre, han de sol·licitar-ho telemàticament a la nostra seu electrònica.

La inscripció a aquest registre municipal d'associacions és voluntària per a les entitats, i es pot realitzar en el següent enllaç:

Accés al tràmit electrònic per inscriure, actualitzar o donar de baixa una associació al RMAV