SIT Catastro Urbà

ejemplo_urbana.jpg

Les principals funcions de l'aplicació corresponent a l'explotació de la informació inclosa en el mòdul de Cadastre Urbà són:

  • Localització de parcel·les urbanes per referència cadastral, per carrer i nombre o per propietari.
  • Consulta directa de les dades contingudes en la cinta FI de la Gerència Territorial de Cadastre i de la pròpia base de dades de l'ajuntament, a partir de la cartografia.
  • Detecció i generació de llistats d'incoherències entre cartografia i informació alfanumèrica
  • Generació de mapes temàtics a partir de la informació alfanumèrica associada a les entitats gràfiques.
  • Extracció de dades alfanumèriques a partir de la cartografia i representació cartogràfica de consultes efectuades damunt de la base de dades alfanumèrica.
  • Generació de tot tipus de fitxes, documents i llistats.