Responsive Image

VI.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE TREBALL D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

ANY 2019:

  • Exposició de l'informe aprovat pel Ple, en sessió extraordinària d'11 d'abril de 2019, realitzada pel Ponent de la Comissió, senyor Francisco Toledo Lobo.
  • Informe-proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 20 de juliol de 2016, sobre la versió inicial del Pla d'Ordenació Detallada del Municipi de Castelló de la Plana. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària d'11 d'abril de 2019.

ANY 2018:

  • Exposició de l'informe aprovat pel Ple, en la sessió ordinària de 18 de juliol de 2018, realitzada pel Ponent de la Comissió, senyor Francisco Toledo Lobo.
  • Informe-proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 20 de juliol de 2016, sobre la versió inicial del Pla General Estructural del Municipi de Castelló de la Plana. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 18 de juliol de 2018.