NOTÍCIES DESTACADES

EL MÉS VISITAT

L' ULTIM

Núm. 14/2023 OFICIAL DE POLICIA LOCAL - PROMOCIÓ INTERNA INTERADMINISTRATIVA

Núm. convocatòria: 14/2023

Sistema selectiu: concurs oposició / promoció interna interadministrativa

Subgrup: B

Categoria: oficial de Policia Local

Nombre de places: 1

Oferta d'ocupació pública 2021/2022

Publicació de les bases:

BOP: 14/11/2023

DOGV: 29/11/2023

BOE: pendent de publicar

Termini de presentació d'instàncies: pendent

Import a pagar: 33 €