NOTÍCIES DESTACADES

EL MÉS VISITAT

L' ULTIM

Núm. 15/23 OFICIAL DE POLICIA LOCAL, TORN MOBILITAT

Núm. convocatòria: 15/2023

Sistema selectiu: concurs, torn de mobilitat

Subgrup: B

Categoria: oficial de Policia Local

Nombre de places: 1

Oferta d'ocupació pública: 2021-2022

Publicació de les bases:

BOP: 14/11/2023

DOGV: 29/11/2023

BOE: pendent

Termini de presentació d'instàncies: pendent

Import a pagar: 33 €