NOTÍCIES DESTACADES

EL MÉS VISITAT

L' ULTIM

Núm. 13/2023 OFICIAL DE POLICIA LOCAL - PROMOCIÓ INTERNA ORDINÀRIA

Núm. convocatòria: 13/2023

Concurs oposició / promoció interna ordinària

Subgrup: B

Categoria: oficial de policia local

Nombre de places: 6

Oferta d'ocupació pública: 2021-2022

Sistema selectiu: concurs oposició, promoció interna ordinària

Publicació de les bases:

BOP: 14/11/2023

DOGV: 29/11/23

BOE: pendent

Termini de presentació d'instàncies: pendent

Import a pagar: 33 €