Està en: INICI > Educaci > Escolaritzaci > rees d'Influncia de Centres Escolars

Les rees dinfluncia que regiran per al procediment dadmissi dalumnat dEducaci Infantil, Primria, Educaci Secundria Oblibgatria i Batxillerat del curs 2020-2021 seran les vigents per al curs 2019-2020, de conformitat amb l'article 4 del DECRET LLEI 2/2020, de 3 dabril, de mesures urgents, en lmbit de leducaci, de la cultura i de lesport, per a palliar els efectes de lemergncia sanitria provocada per la Covid-19, publicat en el DOCV de data 6 d'abril de 2020.

rees d'Influncia de Centres Escolars:


Nota Informativa: El Consell Escolar Municipal en reuni celebrada en sessi ordinria el dia 25 d'abril de 2016, de conformitat amb el Captol V de l'Orde 7/2016 de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educaci, Investigaci, Cultura i Esport va acordar el segent:

"Que respecte als domicilis situats a un costat i a l'altre de la lnia de delimitaci de l'rea d'influncia, el criteri que s'haur de tindre en compte per a sollicitar Centre Escolar, s que els nmeros pars i imparells quedaran enquadrats dins de les seues respectives rees d'influncia on estiguen domiciliats".


Resoluci de la Direcci territorial de la Conselleria d'Educaci, Investigaci, Cultura i Esport de Castell, relativa a les rees d'Influncia.