Està en: INICI > Educaci > Escolaritzaci > Calendari escolar

RESOLUCI del Director General de Centres Docents, per la qual s'autoritza la modificaci del calendari escolar del curs 2020-2021, a la ciutat de Castell de la Plana. [PDF]

RESOLUCI del Director Territorial d'Educaci mitjanant la qual autoritza els dies no lectius per al curs escolar 2020/2021 en el municipi de Castell de la Plana. [PDF]

RESOLUCI de 29 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadmic 2020/2021. [PDF]

El Consell Escolar Municipal de Castell de la Plana, en sessi extraordinria celebrada el dia 8 de juliol de 2020, va proposar com a dies no lectius els dies 9, 10 i 11 de mar de 2021, coincidents amb la setmana de festes de la Magdalena. I per tal de declarar tota la setmana de festes no lectiva, se proposa que el dia 12 de mar de 2021 siga no lectiu a canvi de declarar lectiu el dia 12 dabril de 2021.

Aquesta proposta va ser informada favorablement per unanimitat.