Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Processos Selectius > Borses de Treball

Enginyer/a Agrnom
Nmero de convocatria: 8/2020
Borsa de treball (concurs)

Subgrup: A1.
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
Publicaci de la convocatria: B.O.P. nm. 105, d'1 de setembre de 2020..
Termini de presentaci d'instncies: Del 2 al 29 de setembre.
Import a pagar: 18.

>> Anunci de la convocatria.

>> Anunci de las bases especfiques de la convocatria.

>> Sollicitud d'admissi a proves selectives.


<< Tornar