Està en: INICI > Informaci referent a taxes i impostos davant la COVID-19 > Fiscalitat > Preguntes i Respostes durant l'estat d'alarma per la COVID-19

Taxes per mercats extraordinaris.

 1. Quan es posen al cobrament les taxes pel segon trimestre de 2020, es tindrà en compte el període en el qual no ha pogut exercir-se l'activitat?
  Sí, en el moment en què es posen al cobrament aquestes taxes, el seu import es reduirà en funció del període en què no s’ha pogut instal·lar el mercat.

 2. Tinc dret al fet que se'm retorne el període del primer trimestre en el qual no es va permetre el muntatge d'aquest mercat?
  Sí, tindreu dret a la devolució del període comprés entre el 14 de març i el 31 de març.
  Podreu sol·licitar la devolució presentant una sol·licitud a través de la seu electrònica. Enllaç: https://sede.castello.es
  Així mateix la sol·licitud es podrà enviar per correu postal o presentar presencialment en les oficines de Registre en el moment en què s'òbriguen al públic.
  En qualsevol cas s'haurà d'acompanyar el full de tercers degudament emplenat, en què figure el compte bancari a nom del titular del rebut. Enllaç de full de tercers: www.castello.es/descargas/tesoreria/ficha_terceros_cas.pdf
  També es podrà enviar la sol·licitud a través de correu electrònic a l'adreça tasas@castello.es acompanyant obligatòriament el full de tercers degudament emplenat.<< Tornar