Està en: INICI > Informaci Geogrfica > Navegadors GPS > Fitxers per a TomTom

Icona Tom Tom
Per a incloure els POI's per a usar en el Navegador GPS TOM TOM ha de seguir els segents passos:

1) Descarregar el segent fitxer zip que cont els fitxers OV2 i BMP, corresponents als punts de interés que es vulguin carregar en el navegador.

2) Una vegada descarregat, descomprimir el fitxer .OV2 i el .BMP, en el disc dur.

3) Aquests dos arxius (el .OV2 i el .BMP), sn els quals hem de passar al dispositiu GPS en la mateixa carpeta dels mapes del TomTom, que normalment per l'espai que ocupen aquests mapes, es trobarà en la targeta SD del dispositiu GPS. Connectem el dispositiu GPS a l'ordinador i amb ajuda del programa de sincronització ( mitjanant el disc d'instalació del dispositiu GPS ja es va instal.lar en el seu ordinador) els passem a la carpeta "Iberia Navigator Map" que es trobarà dintre de la carpeta "SD Card" si tenim installats els mapes en la SD. En cas que els mapes del país que tinguem installats fossin diferents als d'Iberia, haurem de localitzar la seva carpeta dintre del dispositiu GPS per a installar-los, per sempre dintre de la carpeta de mapes.

4) Una vegada copiats all, vam obrir el TomTom i vam prmer sobre la pantalla per a entrar en el menú del navegador. Seleccionem la icona "Mes Opcions" dues vegades fins que aparegui el botó "Propietats" i premem sobre el. Desprs en les opcions que surten sota, premem en la opció "PDI" i all assenyalem els nous punts de interés que hem copiat en el dispositiu GPS. Finalment premem en "Ok" per a guardar-lo.