Està en: INICI > Joventut > Ocupaci > Informaci

La Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament de Castelló, tenint en compte la importància que suposa per a la nostra joventut l'accés al món laboral, du a terme una sèrie de mesures d'ocupació:
- Millorar l'accés al món laboral a través de l'orientació laboral i la busca d'ocupació (Assessoria d'Autoocupació, Forum Itinerant, Guia de Recursos Jove...)
- Oferir oportunitats a joves de la nostra ciutat per a l'accés al món laboral a través de la formació pràctica (Beques, pràctiques formatives...) i la promoció de joves emprenedors i emprenedores (Concursos de Joventut, Premi jove emprenedor/a...)
- Facilitar informació sobre el mercat laboral (Assessoria d'Autoocupació, Guia de Recursos Jove...)