Està en: INICI > Joventut > Installacions > Informació

L'Excm. Ajuntament de Castelló disposa d'una sèrie d'instal·lacions municipals destinades a la joventut de la ciutat, en les que es presten serveis i activitats amb el propòsit d'oferir una amplia varietat de possibilitats formatives, d'ocupació del temps lliure, de promoció de la cultura i de resposta a les inquietuds més significatives d'esta etapa de la vida. Des de la Regidoria de Joventut es gestionen les instal·lacions següents:

- Oficines Municipals d'Informació Juvenil
- Casal Jove
- Aules Municipals d'Informàtica
- Sales d'assaig "TETUAN XIV MUSIC BOXES"