Està en: INICI > Organitzaci Poltica > Codi de Bon Govern > Codi de Bon Govern

Codi de Bon Govern dels membres corporatius de lAjuntament de Castell.


A fi de salvaguardar els principis democrtics que inspiren la nostra Constituci, l'actuaci dels poltics en les institucions democrtiques haur de sotmetre's en tot moment a un conjunt de principis tics que salvaguarden rigorosament els legtims drets dels ciutadans i garantisquen l's adequat de les facultats i prerrogatives que disposen, en tant representants poltics per a l'acompliment de les seues funcions.

El Ple de l'Ajuntament de Castell de la Plana en sessi de data 30 d'abril de 2015 va aprovar per unanimitat l'informe elaborat per la Comissi plenria no permanent especial per a l'impuls de mesures de Transparncia, Bon Govern i Aprofundiment Democrtic.

Amb este acord va finalitzar el treball encomanat pel ple de l'Ajuntament per acord de data 19 de desembre de 2013 que va aprovar la creaci d'esta comissi plenria.

L'informe comprn, entre altres aspectes, els acords aconseguits en les matries l'estudi de les quals es va encomanar a la comissi, que han sigut els segents:

1.- Actualitzaci i modificaci del Codi de Bon Govern dels membres corporatius de l'Ajuntament de Castell de la Plana, aprovat per acord del Ple en sessi de data 25 de maig de 2006.

2.- Mesures a adoptar en els casos d'imputacions formals a membres de la Corporaci Municipal.

3.- Lnies generals per al desenrotllament de la Democrcia Participativa en l'mbit local.

4.- Poltica salarial dels membres de la Corporaci Municipal i del personal eventual.

5.- Mesures per a aprofundir en la Transparncia i Informaci.


Codi de Bon Govern dels membres corporatius de l'Ajuntament de Castell.

Informe de la Comissi plenria no permanent especial per a l'impuls de les mesures de transparncia, bon govern i aprofundiment democrtic.