Està en: INICI > Organitzaci Poltica > Junta de Govern Local > Funcionament

La Junta de Govern Local es reunix i celebra sessions ordinries setmanalment els dijous a les 9:15 hores a la Sala de Juntes de la Casa Consistorial.

A ms, pot celebrar sessions extraordinries, convocades per l’Alcaldessa amb tal carcter per iniciativa prpia, en atenci al carcter extraordinari, de l’assumpte/s a incloure en l’orde del dia resulte aconsellable la seua convocatria.

Les deliberacions de la Junta de Govern Local sn secretes.

El seu funcionament (sessions i convocatria, relaci d’assumptes i orde del dia, votacions, informaci dels acords als membres de la Corporaci Municipal, Comissions d’Estudi etc.) estan regulades a ms de per altres normes de rang superior, pel Reglament Orgnic d’Organitzaci i Funcionament del Govern i l’Administraci Municipal de l’Ajuntament de Castell de la Plana, aprovat per acord del Ple en sessi de data 26 d’abril de 2007 i publicat en el Butllet Oficial de la Provncia de Castell nmero 98 de data 9 d’agost de 2007.

Els extractes dels acords de la Junta de Govern Local es publiquen en Tauler d’Edictes, en la pgina web.

Contacte: juntadegobierno@castello.es.