Està en: INICI > Tauler d'Edictes > Tauler d'Edictes > Presentaci


Presentaci.


El Tauler d’Edictes Municipal s el lloc en qu poden consultar-se tots aquells anuncis i edictes relatius tant a matries de competncia municipal com d’altres Administracions Pbliques i organismes que, per disposici legal o reglamentria, han d’exposar-se al pblic per aquesta via. El termini de l'esmentada exposici est determinat en cada cas per la norma reguladora de cada procediment.


Al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Castell de la Plana es pot accedir de dos maneres:

  • Mitjanant la consulta dels edictes en format paper, que es troben exposats en la planta baixa de l’edifici consistorial, situat en la plaa Major, nmero 1.
  • Mitjanant l’accs al Tauler d’Edictes Electrnic, que es troba publicat en la seu electrnica de l’Ajuntament de Castell de la Plana, dins del web municipal.
Tota persona pot accedir-hi sense necessitat d’utilitzar cap mecanisme especial que acredite la seua identitat. L’Ajuntament facilita la seua consulta a travs del terminal installat en la planta baixa de l’edifici seu de l’Ajuntament, aix com en aquells altres que s’habiliten amb aquesta finalitat. Per part del personal municipal es prestar l’ajuda que resulte necessria per a garantir a la ciutadania l’accs a aquesta ferramenta.

El Tauler d’Edictes Electrnic disposar dels sistemes i mecanismes que garantisquen l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del seu contingut, en els termes que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accs electrnic dels ciutadans als Serveis Pblics. En especial, als efectes del cmput dels terminis que corresponga, s’establir el mecanisme que garantisca la constataci de la data i hora de publicaci dels edictes.

El Tauler d’Anuncis o Edictes Electrnic estar disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia, a travs de la seu electrnica. Quan per raons tcniques es preveja que el Tauler Electrnic podr no estar operatiu, s’anunciar als i a les usuries amb la mxima antelaci que siga possible, i s'hi indicaran els mitjans alternatius de consulta disponibles.

A travs del Tauler d’Edictes Electrnic poden consultar-se els edictes i anuncis que es troben exposats el pblic, permetent-se la recerca per procedncia o text lliure:<< Tornar


Decret d'implantaci del tauler d'edictes electrnic.


Decret 2203/2012, de 26 de novembre de 2012, d'implantaci del tauler d'edictes electrnic de l'Ajuntament de Castell de la Plana.

Publicat en el Butllet Oficial de la Provncia de Castell, nmero 146, de data 6 de desembre de 2012.

<< Tornar


Decret d'implantaci del tauler d'edictes a la seu electrnica.


Decret 2897/2020, d'1 d juny de 2020, d'implantaci del tauler d'edictes a la seu electrnica de l'Ajuntament de Castell de la Plana.

Publicat al Butllet Oficial de la Provncia de Castell, nmero 73, de data 18 de juny de 2020.

Tauler d'Edictes a la Seu Electrnica<< Tornar