Consell Social de la Ciutat

I.- INFORMES ANUALS D'ASSUMPTES TRAMITATS.
  • ANYS 2019 I 2020:
   Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana durant els anys 2019 i 2020.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessi extraordinria duta a terme el dia 21 de juny de 2021.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 8 de juliol de 2021.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2018:
   Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana durant l'any 2018.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessi extraordinria duta a terme el dia 11 d'abril de 2019.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 18 d'abril de 2019.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2017:
   Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana durant l'any 2017.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessi ordinria duta a terme el dia 18 de juliol de 2018.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 26 de juliol de 2018.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2016:
   Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana durant l'any 2016.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessi extraordinria duta a terme el dia 5 d'abril de 2017.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 27 d'abril de 2017.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2015:
   Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana durant l'any 2015.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessi ordinria duta a terme el dia 20 de juliol de 2016.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 28 de juliol de 2016.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2014:
   Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana durant l'any 2014.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessi ordinria duta a terme el dia 30 d'abril de 2015.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 28 de maig de 2015.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2013:
   Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana durant l'any 2013.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessi ordinria duta a terme el dia 24 d'abril de 2014.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 29 de maig de 2014.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2012:
   Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana durant l'any 2012.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi ordinria duta a terme el dia 25 d'abril de 2013.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 30 de maig de 2013.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2011:
   Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana durant l'any 2011.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessi ordinria duta a terme el dia 26 d'abril de 2012.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 25 de maig de 2012.
   >> Descarregar informe (pdf).


  II.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSI DE TREBALL ENCARREGADA DE PROPOSAR ELS CRITERIS O RECOMANACIONS PER A L'ELLABORACI DEL PRESSUPOST.

  PRESSUPOST 2015:
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboraci del Pressupost 2014, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 24 d'abril de 2014.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi ordinria de 18 de setembre de 2014.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf).

  PRESSUPOST 2014:
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboraci del Pressupost 2014, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 25 d'abril de 2013.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi ordinria de 19 de setembre de 2013.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf).

  PRESSUPOST DE 2013:
  • Informe-Proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboraci del Pressupost de 2013, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 26 d'abril de 2012.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi extraordinria d'11 de setembre de 2012.
   >> Descarregar Informe-Proposta (pdf).

  PRESSUPOST DE 2012:
  • Informe-Proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboraci del Pressupost Municipal de 2012, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 28 d'abril de 2011.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi ordinria de 6 d'octubre de 2011 .
   >> Descarregar Informe-Proposta (pdf).  III.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSI DE TREBALL D'HISENDA I DESENVOLUPAMENT ECONMIC.

  PRESSUPOST DE 2022:
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboraci del Pressupost de 2022, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi extraordinria de 10 de desembre de 2019 i designats els seus membres per acord plenari del Consell adoptat en sessi extraordinria de 21 de juny de 2021.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi extraordinria de 25 de novembre de 2021.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf)

  PRESSUPOST DE 2019:
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboraci del Pressupost de 2019, constituida en funcions i ratificada la seva creaci per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 18 de juliol de 2018.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi ordinria de 18 de juliol de 2018.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf)

  PRESSUPOST DE 2018:
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboraci del Pressupost de 2018, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi extraordinria de 5 d'abril de 2017.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi ordinria de 19 de juliol de 2017.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf)

  PRESSUPOST DE 2017:
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboraci del Pressupost de 2017, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi extraordinria de 27 de gener de 2016.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi ordinria de 20 de juliol de 2016.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf)


  IV.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSI DE TREBALL ENCARREGADA D'INFORMAR EN MATRIA DE PLANIFICACI ESTRATGICA DE LA CIUTAT, GRANS PROJECTES URBANS I DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL, CULTURAL, ECONMIC I AMBIENTAL DE LA CIUTAT I DEL PLA GENERAL DE CASTELL DE LA PLANA.

       ANY 2012:
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball encarregada d'informar en matria de planificaci estratgica de la ciutat, grans projectes urbans i de desenvolupament social, cultural, econmic i ambiental de la ciutat i del Pla General de Castell, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 28 d'abril de 2011 i modificada la seua composici per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 26 d'abril de 2012.
   Aprovat pel Ple del Consell Social de la Ciutat en la seua sessi extraordinria duta a terme el dia 26 de juliol de 2012.
   >> Descarregar informe (pdf).


  V.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSI DE TREBALL D'ORDENACI URBANSTICA I TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA.

       ANY 2014
  :
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball d'Ordenaci Urbanstica i Territorial del Municipi de Castell de la Plana, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 19 de setembre de 2013.
   Aprovat pel Ple del Consell Social de la Ciutat en sesi ordinria celebrada el dia 18 de setembre de 2014.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf).


  VI.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSI DE TREBALL D'ORDENACI DEL TERRITORI, URBANISME I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL.

       ANY 2019
  :
  • Exposici de l'informe aprovat pel Ple, en sessi extraordinria d'11 d'abril de 2019, realitzada pel Ponent de la Comissi, senyor Francisco Toledo Lobo.
   >> Descarregar presentaci (pdf).
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat dOrdenaci del Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 20 de juliol de 2016, sobre la versi inicial del Pla d'Ordenaci Detallada del Municipi de Castell de la Plana.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi extraordinria d'11 d'abril de 2019.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf).

       ANY 2018:
  • Exposici de l'informe aprovat pel Ple, en la sessi ordinria de 18 de juliol de 2018, realitzada pel Ponent de la Comissi, senyor Francisco Toledo Lobo.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat dOrdenaci del Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi ordinria de 20 de juliol de 2016, sobre la versi inicial del Pla General Estructural del Municipi de Castell de la Plana.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi ordinria de 18 de juliol de 2018.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf).
   >> Descarregar informe-proposta resumit (pdf).


  VII.- INFORME PROPOSTA DE LA COMISSI DE TREBALL D'IMPULS DE CASTELL.
  • Informe-proposta de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat d'Impuls de Castell, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessi extraordinria de 6 de juliol de 2020, sobre mesures per a la recuperaci de Castell dels efectes econmics i socials derivats de la crisi sanitria de la Covid-19.
   Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessi extraordinria de 21 de juny de 2021.
   >> Descarregar informe-proposta (pdf)  VIII.- ALTRES INFORMES.
  • ANY 2018:
   Informe de la Regidoria d'Hisenda, sobre avaluaci de les recomanacions de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat d'Hisenda i Desenvolupament Econmic en el contingut del Pressupost General de l'any 2018.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple del Consell Social duta a terme el dia 18 de juliol de 2018.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2017:
   Informe de la Regidoria d'Hisenda, sobre avaluaci de les recomanacions de la Comissi de Treball del Consell Social de la Ciutat d'Hisenda i Desenvolupament Econmic en el contingut del Pressupost General de l'any 2017.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple del Consell Social duta a terme el dia 19 de juliol de 2017.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2015:
   Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupstaria de la liquidaci del Pressupost de l'any 2014 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2015.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple del Consell Social duta a terme el dia 30 d'abril de 2015.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2014:
   Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupstaria de la liquidaci del Pressupost de l'any 2013 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2014.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Ple del Consell Social duta a terme el dia 24 d'abril de 2014.
   >> Descarregar informe (pdf).
  • ANY 2013:
   Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupostria de la liquidaci del Pressupost de l'any 2012 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2013.
   Daci de compte en la sessi ordinria del Plen del Consell Social duta a terme el dia 25 d'abril de 2013.
   >> Descarregar informe (pdf).