Consell Social de la Ciutat

Composici del Consell Social de la Ciutat 2015-2019

Composici del Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana 2015-2019


El primer Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana es va crear per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de maig de 2009, donant aix compliment a l'article 131 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Rgim Local que establix que als municipis de gran poblaci, com s el cas del municipi de Castell de la Plana, existir un Consell Social de la Ciutat, integrat per representants de les organitzacions econmiques, socials i professionals i de vens/nes ms representatives. A aquest rgan li correspondr a ms de les funcions que determine el Ple, l'emissi d'estudis, informes i propostes en matria de desenvolupament econmic local, planificaci estratgica de la ciutat i grans projectes urbans.

El Social de la Ciutat de Castell es va constituir per primera vegada en la sessi extraordinria de 22 de maig de 2010.

Constituda la nova Corporaci Municipal 2015-2019 en la sessi constitutiva del dia 13 de juny de 2015 en la que va ser elegida tamb l'Alcaldessa de la Ciutat, de conformitat amb l'article 6 del Reglament Orgnic del dit Consell procedia renovar la composici d'este Consell Social durant el mandat d'esta nova Corporaci Municipal.

L'actual Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana, una vegada renovat es va constituir en la sessi extraordinria constitutiva del Ple del Consell, celebrada el dia 27 de gener de 2016.

La composici actual del Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana 2015-2019 s la segent:

PLE DEL CONSELL SOCIAL

A.- PRESIDENTA DEL CONSELL, QUE S L'ALCALDESSA DE CASTELL

1. Presidenta: Mara Amparo Marco Gual, Alcaldessa de Castell.

B.- VICEPRESIDENTA TINENTA D'ALCALDE, QUE T DELEGADES LES COMPETNCIES EN MATRIA DE PARTICIPACI EL DELEGAT DE L'REA DE GOVERN OBERT I PARTICIPACI

2. Vicepresidenta: Alicia Brancal Ms, Vicealcaldessa de Castell.

C.- CONSELLERS NATS, PERSONES QUE HAGEN OSTENTAT EL CRREC D'ALCALDE DE LA CIUTAT I ACCEPTEN DE FORMA EXPRESSA FORMAR PART D'ESTE CONSELL

3. Exalcalde: Antonio Jos Tirado Jimnez.
4. Exalcalde: Daniel Gozalbo Bells.
5. Exalcalde: Jos Luis Gimeno Ferrer.
6. Exalcalde: Alberto Fabra Part.
7. Exalcalde: Alfonso Bataller Vicent.

D.- UN REPRESENTANT, REGIDOR O NO, DESIGNAT PER CADA GRUP POLITIC MUNICIPAL QUE INTEGRE LA CORPORACI

8. Grup Municipal Partido Popular: Begoa Carrasco Garca.
9. Grup Municipal Socialista: Antonio Lorenzo Grriz.
10. Grup Municipal Comproms: Toms Escuder Palau.
11. Grup Municipal Ciudadanos de Castelln: Vicente Vidal Safont.
12. Grup Municipal Castell en Moviment: Francesc Artola Peris.

E.- CONSELLERES Y CONSELLERS DESIGNATS PER CADA UNA DE LES ORGANITZACIONS SEGENTS:

13. Uni General de Treballadors PV: Francisco Sacacia Bernat.
14. C.S. Comissions Obreres PV - Comarques del Nord: Manel Nieto Morcillo.
15. Cambra de Comer, Indstria i Navegaci de Castell: Mara Dolores Guillamn Fajardo.
16. Confederaci d'Empresaris Castellonencs (C.E.C.): Jos Roca Valles.
17. Confederaci Castellonenca de la PIME: Cristbal Bells Gimeno.
18. Fundaci Caixa Castell (BANCAIXA): lvar Monferrer Monfort.
19. Confraria de Peixcadors: Aberto Ballester Fuster.
20. Uni Professional de Collegis de Castell: Jos A. Herranz Martnez.
21. Uni Professional de Collegis de Castell: Antonio Esteban Estevan.
22. Federaci d'Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castell: Amalio Palacios Cano.
23. Federaci Provincial Coordinadora d'Entitats Ciutadanes de Castell: Francisco Cabaero Cataln.
24. Federaci Provincial d'Associacions de Vens de Castell: Vicky Amores Heredia.
25. Patronat d'Esports: Jos Miguel Varella Segarra (Club Voley Grau CS).
26. Patronat de Turisme: Javier Guardiola Pechobierto (Hostal La Ola) 27. Consell Social de Benestar Social: Francisco Lpez Segarra (Asoc. PATIM).
28. Consell Municipal de Cultura: Remei Snchez Belenguer (Grup Teatre Baladre).
29. Consell Sectorial de Comer: Ana Isabel Ramos Sanchs (A.C. Raval Sant Flis i Clav).
30. Junta Arbritral de Consum: Jos Pascual Broch Almela (Ass. Val. Consumidors i Usuaris).
31. Consell Federaci Local de Gent Major de Castell: Andrs Palazn Banegas.
32. Consell de la Joventut: Carlos Corts Fabregat.
33. Consell Escolar Municipal: Ester Pardo Bells (FAPA Penyagolosa).
34. Associacions Ecologistes: Juan Andrs de la Torre Gmez (Amics del Ribalta).
35. Universitat Jaume I: Miguel ngel Moliner Tena.
36. Autoritat Porturia de Castell: Francisco Toledo Lobo.
37. Subdelegaci del Govern en Castell: David Barelles Adsuara.
38. Diputaci Provincial: Javier Moliner Gargallo.
39. Federaci d'Associacions Ciutat de Castell (FEDASCICA): Emilio Agulleiro Moreno.

F.- FINS A UN MXIM DE TRES VENS/ES DE RECONEGUT PRESTIGI PERSONAL O PROFESSIONAL, DESIGNATS PER L'ALCALDESSA

40. Vena de reconegut prestigi: Inmaculada Nieto Aldea.
41. Ve de reconegut prestigi: Francisco Javier Sanahuja Sanchs.

G.- FINS A TRES VENS TRIATS PER SORTEIG D'ENTRE ELS QUE FIGUREN EN EL CENS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS

42. Vena triada del Cens: Salom Pradas Ten.
43. Ve triat del Cens: Juan Jimnez Ramrez

Nota: Queden pendents dincorporar-se al Consell Social quan els designen els Consellers i Conselleres del Patronat Municipal de Festes, Consell Agrari Municipal, de lEntitat CultuArts, Delegaci del Consell, un/a ve/na del cens electoral.