Consell Social de la Ciutat

Composici del Consell Social de la Ciutat 2019-2023

Composici del Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana 2019-2023


El primer Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana es va crear per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de maig de 2009, donant aix compliment a l'article 131 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Rgim Local que establix que als municipis de gran poblaci, com s el cas del municipi de Castell de la Plana, existir un Consell Social de la Ciutat, integrat per representants de les organitzacions econmiques, socials i professionals i de vens/nes ms representatives. A aquest rgan li correspondr a ms de les funcions que determine el Ple, l'emissi d'estudis, informes i propostes en matria de desenvolupament econmic local, planificaci estratgica de la ciutat i grans projectes urbans.

El Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana es va constituir per primera vegada en la sessi extraordinria de 22 de maig de 2010. La seva composici es va renovar en la sessi extraordinria de data 27 de gener de 2016, desprs de la renovaci de la Corporaci Municipal 2015-2019.

Constituda l'actual Corporaci Municipal 2019-2023 en la sessi plenria extraordinria del dia 15 de juny de 2019, en la qual va revalidar l'Alcaldia D Amparo Marco Gual, de conformitat amb el que es disposa en l'article 6 del Reglament Orgnic d'este Consell, en la sessi extraordinria constitutiva del Ple del Consell, duta a terme el dia 10 de desembre de 2019, es va constituir el tercer Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana.

La composici actual del Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana 2019-2023 s la segent:

A.- PRESIDENTA DEL CONSELL: L'ALCALDESSA DE CASTELL

1. Presidenta: Mara Amparo Marco Gual

B.- VICEPRESIDENT: TINENT D'ALCALDIA QUE T DELEGADES LES COMPETNCIES EN MATRIA DE PARTICIPACI CIUTADANA

2. Vicepresident: Francesc Mezquita Patuel

C.- CONSELLERS NATS, PERSONES QUE HAGEN OSTENTAT EL CRREC D'ALCALDE DE LA CIUTAT I ACCEPTEN DE FORMA EXPRESSA FORMAR PART D'AQUEST CONSELL

3. Exalcalde: Antonio Jos Tirado Jimnez
4. Exalcalde: Daniel Gozalbo Bells
5. Exalcalde: Jos Luis Gimeno Ferrer
6. Exalcalde: Alberto Fabra Part
7. Exalcalde: Alfonso Bataller Vicent

D.- UN REPRESENTANT, REGIDOR O NO, DESIGNAT PER CADA GRUP POLITIC MUNICIPAL QUE INTEGRE LA CORPORACI

8. Grup Municipal Socialista: Jos Luis Lpez Ibez
9. Grup Municipal Popular: Begoa Carrasco Garca
10. Grup Municipal Ciutadans: Alejandro Marn-Buck Gmez
11. Grup Municipal Comproms per Castell: Toms Escuder Palau
12. Grup Municipal Podem-EU: Carlos Navarro Cueva
13. Grup Municipal VOX Castell de la Plana: Cristbal Caballero Escribano

E.- CONSELLERES I CONSELLERS DESIGNATS PER CADASCUNA DE LES ORGANITZACIONS SEGENTS

14. Uni General de Treballadors PV: Francisco Sacacia Bernat
15. C.S. Comissions Obreres PV - Comarques del Nord: Manel Nieto i Morcillo
16. Cambra de Comer, Indstria i Navegaci de Castell: Mara Dolores Guillamn Fajardo
17. Fundaci Caixa Castell (BANCAIXA): Juan Antonio Llopis Nicolau
18. Confraria de Peixcadors: Manuel Pea Sanz
19. Uni Professional de Collegis de Castell: Jos M. Breva Sanchs
20. Uni Professional de Collegis de Castell: Antonio Esteban Estevan
21. Federaci d'Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castell: Amalio Palacios Cano
22. Federaci Provincial Coordinadora d'Entitats Ciutadanes de Castell: Francisco Cabaero Cataln
23. Federaci Provincial d'Associacions de Vens de Castell: Vicky Amores Heredia
24. Federaci d'Associacions Ciutadanes de Castell (FEDASCICA): Emilio Agulleiro Moreno
25. Patronat de Festes: Esteban Gual Ibez
26. Patronat d'Esports: Antonio Escrig Sez
27. Consejo Municipal de Bienestar Social: Salom Esteller Roda
28. Consell Municipal de Cultura: Francisco Salvador Bastn Snchez
29. Consell Sectorial de Comer: Mauro Gmez Meli
30. Consell Federaci Local de Gent Gran de Castell: Jos Luis Gil Martn
31. Consell de la Joventut: Pablo Salvador Giner
32. Consell Escolar Municipal: Ester Pardo Bells
33. Junta Arbritral de Consum: M. Piedad Lejarraga Garca
34. Associacions Ecologistes: Jose Vicente Viciano Balada
35. Universitat Jaume I: Modesto Jess Fabra Valls
36. Autoritat Portuaria de Castell: Francisco Toledo Lobo
37. Subdelegaci del Govern en Castell: Soledad Ten Bachero
38. Diputaci Provincial: Jose P. Mart Garca

F.- FINS A UN MXIM DE TRES VENS/ES, DE RECONEGUT PRESTIGI PERSONAL O PROFESSIONAL, DESIGNATS PER L'ALCALDESSA

39. Ve de reconegut prestigi: Clemente Agost Maner
40. Ve de reconegut prestigi: Juan ngel Lafuente Luengo
41. Vena de reconegut prestigi: Inmaculada Nieto Aldea

G.- FINS A TRES VENS/ES TRIATS/ES PER SORTEIG D'ENTRE ELS QUE FIGUREN EN EL CENS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS

42. Vena triada del Cens: Mara Montserrat Campos Bernat
43. Vena triada del Cens: Josefa Segarra Juan

Nota: Queden pendents d'incorporar-se al Consell Social, quan els designen, els Consellers i Conselleres del Patronat Municipal de Turisme, del Consell Agrari Municipal i de Sostenibilitat Ambiental i un ve/na elegit/da del cens electoral.