Està en: INICI > Urbanisme
NORMES URBANÍSTIQUES TRANSITÒRIES D'URGÈNCIA PER AL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA
Per Acord de 27 de febrer de 2015, del Consell, publicat en el DOCV núm. 7476, de 2 de març de 2015, s'han aprovat les normes urbanístiques transitòries d'urgència per al municipi de Castelló de la Plana.

Estes normes substituïxen el règim urbanístic transitori aprovat per Decret 139/2012, de 21 de setembre, del Consell.

La vigència de les Normes urbanístiques transitòries d’urgència ha sigut prorrogada fins a l’1 d’abril de 2021 per Acord del Consell de 28 de decembre de 2018, publicat en el DOGV núm. 8457, de 4 de gener de 2019.

>> Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7476, de 2 de març de 2015. ACORD de 27 de febrer de 2015, del Consell, pel qual s’aproven les normes urbanístiques transitòries d’urgència per al municipi de Castelló de la Plana [PDF 13.52 Mb].


INFORMACIÓ GRÀFICA
NORMATIVA