Està en: INICI > Urbanisme
17-UE-I. Programa d´Actuació Integrada de la Unitat d´Execució situada entre la antiga CN-340, sòl urbà i sòl no urbanitzable.

- Resolució d´al.legacions al projecte de reparcel.lació i exposició al públic de l´esmentat projecte, en Junta de Govern Local de 3 d´octubre de 2.008.

- Informació pública del Projecte de Reparcel.lació Forçosa i Imposició de Quotes d´Urbanització de la Unitat d´Execució (redelimitada).
    D.O.C.V. nº 5897 de 20 de novembre de 2008.

- Aprovació del Projecte de Reparcel.lació. Fi del termini 19 de gener de 2012
   B.O.P. nº 142 de 19 de novembre de 2011

volver