Està en: INICI > Urbanisme
14-UE-I (B). Programa d´Actuació Integrada de la Unitat d´Execució delimitada per l´antiga carretera nacional 340, sòl no urbanitzable i la Unidad de Execució 14-UE-I (A)

- Resolució de les al.legacions presentades al projecte de reparcel.lació i, en conseqüència, aprovació de les modificacions que s´incorporen a l´esmentat projecte. Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2008.

>> Aprobació del projecte de reparcelació
B.O.P. nº 86 de 16 de juliol de 2009. pag. 55

- Audiencia propietaris sol.licitud suspensió temporal del Programa.
B.O.P. nº 112 de 18 de seiembre de 2012.

- Desestimacio sol.licitud suspensió temporal del Programa
 B.O.P. nº 78 de 29 de juny de 2013


volver