Bonificaci del 30% en l'IBI als immobles amb activitats culturals com galeries d'art, llibreries, teatres, sales de cinema i concerts, i aquells immobles que es destinen a la producci i la representaci cultural.

Requisits:
  • Que el titular de l'activitat cultural siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
  • Estar d'alta en el Cens d'Activitats Econmiques de la relaci segent: galeria d'art, llibreria, sala de cinema o teatre o concerts, i producci i representaci cultural.

Documentaci Requerida:
  • Instncia/sollicitud de bonificaci.
  • Imprs 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econmiques.
  • Certificat acreditatiu expedit per la Regidoria Delegada de Cultura.

Perode d'aplicaci:
  • Any en curs.

Data lmit de sollicitud:
  • Fins al 28 de febrer o, si aquest fra festiu, fins al dia hbil immediatament posterior.